ราคาห้องพัก (Price list)

          บ้านกล่อง 1 – บ้านกล่อง 4   

                ( เสริมที่นอน  สำหรับเข้าพัก 4 ท่าน บวกเพิ่ม 500/ห้อง )


> 25 ธันวาคม – 5 มกราคม                                                   

 • ราคาห้องพัก                   2,600 บาท

> 6 มกราคม –  31 มกราคม

 • ราคาห้องพัก                   2,000 บาท 

> 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์

 • วันธรรมดา                      1,400 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,600 บาท

> 1 มีนาคม –  31 พฤษภาคม         

 • วันธรรมดา                      1,200 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,400 บาท

> 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม       

 • วันธรรมดา                      1,200 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,400 บาท  

> 1 กันยายน – 30 กันยายน       

 • วันธรรมดา                      1,400 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,600 บาท  

> 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม       

 • วันธรรมดา                      1,600 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,800 บาท   

> 1 พฤษจิกายน – 30 พฤษจิกายน       

 • ราคาห้องพัก                   2,000 บาท   

> 1 ธันวาคม – 24 ธันวาคม       

 • ราคาห้องพัก                   2,400 บาทเต็นท์โดม

   Ω       เต็นท์โดม 1 – เต็นท์โดม 7   

             ( ห้องพักที่นอนคู่  สำหรับเข้าพัก 4 ท่าน บวกเพิ่ม 500/ห้อง )


> 25 ธันวาคม – 5 มกราคม                                                   

 • ราคาห้องพัก                   2,400 บาท

> 6 มกราคม –  31 มกราคม

 • ราคาห้องพัก                   1,800 บาท 

> 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์

 • วันธรรมดา                      1,200 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,400 บาท

> 1 มีนาคม –  31 พฤษภาคม         

 • วันธรรมดา                      1,000 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,200 บาท

> 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม       

 • วันธรรมดา                      1,000 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,200 บาท  

> 1 กันยายน – 30 กันยายน       

 • วันธรรมดา                      1,200 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,400 บาท  

> 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม       

 • วันธรรมดา                      1,400 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,600 บาท   

> 1 พฤษจิกายน – 30 พฤษจิกายน       

 • ราคาห้องพัก                   1,800 บาท   

> 1 ธันวาคม – 24 ธันวาคม       

 • ราคาห้องพัก                   2,200 บาทเต็นท์กระโจม 

    Δ        เต็นท์กระโจม 8 – เต็นท์กระโจม 22 

              ( ห้องพักที่นอนคู่ สำหรับเข้าพัก 4 ท่าน บวกเพิ่ม 500/ห้อง )        


> 25 ธันวาคม – 5 มกราคม                                                   

 • ราคาห้องพัก                   2,200 บาท

> 6 มกราคม –  31 มกราคม

 • ราคาห้องพัก                   1,600 บาท 

> 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์

 • วันธรรมดา                      1,000 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,200 บาท

> 1 มีนาคม –  31 พฤษภาคม         

 • วันธรรมดา                      850 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,000 บาท

> 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม       

 • วันธรรมดา                      850 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,000 บาท  

> 1 กันยายน – 30 กันยายน       

 • วันธรรมดา                      1,000 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,200 บาท  

> 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม       

 • วันธรรมดา                      1,200 บาท
 • วันหยุด , วันเสาร์            1,400 บาท   

> 1 พฤษจิกายน – 30 พฤษจิกายน       

 • ราคาห้องพัก                   1,600 บาท   

> 1 ธันวาคม – 24 ธันวาคม       

 • ราคาห้องพัก                   2,000 บาท0
ม่อนดาวเรือง ม่อนแจ่ม    ติดต่อ 0932096991

                                           line id: 0932096991

                                           www.facebook.com/Mondaoruang